Summary in Bulgarian

Summary in Bulgarian

 

CantaBulgarian е официалният клуб на българските студенти в Университета в Кеймбридж. Факти за нас

* Клубът е основан през есента на 2012 година от Румен Чолаков и Валентин Михов. Първоначалната им идея е била да превърнат българското общество в Кеймбридж в нещо повече от социален клуб: от една страна, да популяризират българската култура в Кеймбридж, а от друга – да запознаят българските ученици (и не само) с университета в Кеймбридж.

* Названието на клуба – CantaBulgarian – налага кратко разяснение: “кеймбриджчанин” на английски се нарича Cantabrigian, което идва от Cantebrigge – саксонското име на града. Така, името CantaBulgarian се образува от една игра на думи.

* Клубът започна с около 25 студенти, и се разрасна до организация с над 100 членове: бакалаври, магистри и докторанти, в областите на природните науки, математиката, инженерството, компютърните науки, правото, икономиката, езиците, историята, археологията… Право на членство имат всички настоящи и бивши български студенти в Кеймбридж. * Дейността на CantaBulgarian се развива в две основни насоки: социални събития в Кеймбридж – предназначени главно за членовете на клуба, и инициативи, които имат за цел да обхванат широка публика извън университета. Въпреки че представляваме сравнително малка общност, ние в CantaBulgarian вярваме, че можем да имаме глобално влияние.

* Клубът за момента се финансира изцяло от членовете си, и от грантове от Cambridge University Students’ Union (Обществото на студентите в Кеймбридж). Нашите дейности

* Създаваме приятелска среда за общуване между българите в Кеймбридж. Вижте повече за нашите разнообразни социални събития в университета тук.

* Предоставяме възможности за личностно развитие в академичен, културен, и кариерен план на българските студенти – членове на CantaBulgarian. За по-сериозните ни инициативи, вижте тук.

* Информираме българските ученици за образованието в Кеймбридж, и ги подкрепяме в процеса на кандидатстване. Вижте повече за нашата ежегодна менторска програма, и свързаните с нея събития, които организираме в България, тук. Успехът на инициативите на CantaBulgarian се дължи както на индивидуалните усилия на членовете ни, така и на ефективната организация от страна на обществото. Винаги се радваме да приемем и вашите идеи и предложения за съвместни събития и кампании, които можете да оставите тук.